Aktivity MŠ

Jak děti tráví den?

Od září 2015 jsme začali v MŠ upatlňovat některé prvky ze vzdělávacího programu "Začít spolu". Děti pracují v centrech aktivit: ateliér (tvořivé a výtvarné činnosti) , stolní a manipulační hry (rozvíjejí jemnou motoriku prostřednictvím manipulčních činností), knihy a písmena (učí se pracovat s knihami, písmeny, pracovní listy), dramatika a hudba ( písně, rytmizace, hraní divadla), domácnost (učí se připravovat jednoduché pokrmy) a kostky (stavějí z kostek různé stavby). Děti si tak mohou zvolit činnost, která jim vyhovuje. Každý den si zvolí pracovní koutek, ve kterém budou tvořivě pracovat podle vlastní fantazie a zkušenosti a nadále se rozvíjet svým vlatním tempem.

Další aktivity

 • Den otevřených dveří
 • Návštěva knihovny (Hrabenov, Ruda nad Moravou)
 • Mikulášská nadílka
 • Pečení perníčků pro vánoční odpoledne
 • Zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese
 • Radostné dopoledne v maskách, maskový rej
 • Exkurze: do hasičské zbrojnice, k soukromému zemědělci, do obchodu
 • Návštěva dopravního hřiště v Rudě nad Moravou
 • Plavecký výcvik
 • Lyžařský kurz
 • Koncert z ZUŠ
 • Návštěva divadelních představení
 • Velikonoční tvoření
 • Veselý týden k MDD - hry, soutěže
 • Slavnostní rozloučení předškoláků v MŠ
 • Školní výlet
 • Olympiáda
 • Programy pro předškolní děti v Šumperku (Vila Doris)
 • Programy pro děti v MŠ (keramika, výtvarné tvoření)

Spolupráce se ZŠ Hrabenov

 • Návštěva 1. třídy v MŠ
 • Společná vycházka dětí z MŠ a ZŠ (např. pouštění draka, sběr přírodnin)
 • Společný zpěv koled u stromečku v MŠ
 • Malování do sněhu
 • Stavby ze sněhu, jízda na bobech
 • Návštěva 1. třídy s předškoláky

Společné akce pro rodiče

 • Vánoční odpledne
 • Besídka ke dni matek
 • Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi