NÁMĚTY PRO ČINNOSTI RODIČŮ S DĚTMI V OBDOBÍ UZAVŘENÍ MŠ

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například nadměrným předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké,
  o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi
  (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom,
  co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.
Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité.
Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

/ze stránek ministerstva/

Předkládáme vám pár odkazů, které vám mohou pomoci bavit se a vzdělávat společně s vašimi dětmi

NÁMĚTY PRO HRY A UČENÍ S DĚTMI


https://www.predskolaci.cz/category/jaro

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://decko.ceskatelevize.cz/?_ga=2.167065209.635386487.1614596610-1342108342.1603514439

http://www.sikovny-cvrcek.cz/aktivity-deti

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

http://www.predskolaci.cz/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-logicke-mysleni-4-az-6-let

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/

http://vytvarna-vychova.cz/category/herna-a-zabava/

 

POHÁDKY PRO POBAVENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=W2NuKLeHP7M

https://www.youtube.com/watch?v=5e846CToFBU

PÍSNIČKY A TANCOVÁNÍ

https://www.youtube.com/watch?v=W5yCP0inE_Q&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=ec-BFOLe5IE&t=66s

 

CVIČENÍ PRO DĚTI

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

HRY PRO DĚTI

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

PRACOVNÍ LISTY

https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://www.msjazlovicka.cz/pracovni-listy-podzim-s130CZ

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/