NÁMĚTY PRO ČINNOSTI RODIČŮ S DĚTMI V OBDOBÍ UZAVŘENÍ MŠ

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například nadměrným předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké,
  o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi
  (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom,
  co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.
Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité.
Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

/ze stránek ministerstva/

Předkládáme vám pár odkazů, které vám mohou pomoci bavit se a vzdělávat společně s vašimi dětmi

NÁMĚTY PRO HRY A UČENÍ S DĚTMI


https://www.youtube.com/watch?v=Yij51C88csU&list=PLkeYkmmaLI-Hil9jkVr8w2rbw8btYu4gr&index=1

http://www.sikovny-cvrcek.cz/aktivity-deti

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

http://www.predskolaci.cz/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-logicke-mysleni-4-az-6-let

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

POHÁDKY PRO POBAVENÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GfGnk-Kd6A

https://www.youtube.com/watch?v=RMK4cNycqaQ

https://www.youtube.com/watch?v=46gNxwIZv9I

https://www.youtube.com/watch?v=Dp-dcLvlASY

https://www.youtube.com/watch?v=DO0mgwmaXQQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZSSK7c9_Yc0

https://www.youtube.com/watch?v=sL0dbt4BwV0

DALŠÍ NÁMĚTY PRO KREATIVNÍ TVOŘENÍ NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/

https://skolka-online.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-tema-jaro/

BAVÍME SE A UČÍME S YouTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=S9VnKx-qOMw

https://www.youtube.com/watch?v=oYTsd1n1zak

https://www.youtube.com/watch?v=kM-pyZpm9nc

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://www.youtube.com/watch?v=9-Tq5FiYTRY

https://www.youtube.com/watch?v=MYVQulsZTrM

https://www.youtube.com/watch?v=eU53tixlqWk

https://www.youtube.com/watch?v=ec-BFOLe5IE