Specifické výukové potřeby

 

Dětem se specifickými výukovými potřebami věnujeme zvláštní pozrnost a péči. Využíváme k tomu nejem zkušenosti pedagogů, ale také asistenty pedagoga a školního asistenta.

Složitější případy konzultujeme se Speciálním pedagogickým centrem, Erbenova 16, Šumperk https://www.spc-sumperk.cz nebo s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Husitská 12, Šumperk https://ppp-olomouc.cz/sumperk/, se kterými úzce spolupracujeme v průběhu celého školního roku. Tato pracoviště provádějí odborná speciálně pedagogická a psychologická vyšetření žáků s poruchami učení či chování, žáků zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných, sociálně znevýhodněných, případně žáků mimořádně nadaných. Můžete zde najít odborné pracovníky – speciální pedagogy, psychology a logopedy.