Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Hrabenov

Logo EU a Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Projekt multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov je spolufinancován Evropskou unií
Projekt šablony pro ZŠ a MŠ Hravenov je spolufinancován Evropskou unií
  V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.
Informace o probíhajících projektech Realizujeme projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000732. Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.  V období 03 - 06 / 2022 jsme realizovali doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf .  
Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.
Vážení rodiče,      v rámci udržení kvality školního stravování a v reakci na extrémní růst spotřebitelských cen potravin jsme nuceni od 1.1.2023 zvýšit cenu stravného a od 1.3.2023 se ztaké zvyšuje plná/nedotovaná cena obědů. Tímto prosím rodiče o včasné odhlašování stravy. Na základě propočtu nákladů na nákup potravin a v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se ceny stravného od stanovují takto: STRAVNÉ od 1.3.2023         dotovaná strava plná cena MŠ DĚTI 2-6 LET     Přesnídávka 11,00   Oběd 23,00 65,00 Svačina 11,00   Celodenní 45,00               MŠ DĚTI 7 LET     Přesnídávka 11,00   Oběd 32,00 74,00 Svačina 11,00   Celodenní 54,00               ZŠ DĚTI 7-10 LET     Oběd 32,00 74,00 Svačina 21,00               ZŠ DĚTI 11-14 LET     Oběd 36,00 78,00 Svačina 21,00         CIZÍ STRÁVNÍCI 87,00    
Tel. ZŠ: 583 236 079, mobil 739 013 662 Tel. MŠ: 739 404 572 Tel. ŠD: 772 729 914 Kuchyně: 772 729 915