Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Hrabenov

O hloupém Honzovi

Logo EU a Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Projekt multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov je spolufinancován Evropskou unií
  V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.
Informace o probíhajících projektech Realizujeme projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000732. Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.  V období 03 - 06 / 2022 jsme realizovali doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf .  
Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.
Vážení rodiče,      v rámci udržení kvality školního stravování a v reakci na extrémní růst spotřebitelských cen potravin jsme nuceni od 1.1.2023 zvýšit cenu stravného.  Na základě propočtu nákladů na nákup potravin a v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se ceny stravného od 1. 1. 2023 stanovují takto:       MŠ 3-6 let      přesnídávka   11,- oběd   23,- svačina   11,- MŠ 7 let     přesnídávka   11,- oběd   32,- svačina   11,- ZŠ 7-10 let     oběd   32,- ZŠ 11-14 let     oběd   36,-       Svačina ZŠ   21,- Oběd cizí strávník   75,-       Prosím o navýšení limitu inkasa:        jen oběd oběd + svačiny MŠ 3-6 let    1100,- MŠ 7 let                                                1300,- ZŠ 7-10 let                                             750,- 1300,- ZŠ 11-14 let                                           850,- 1400,- K platbě převodem vždy používejte VS dítěte + SS pro platbu stravného 01  
Komunitní škola Hrabenov, z.s. nabízí volnočasové aktivity obyvatelům Hrabenova i okolí.
Tel. ZŠ: 583 236 079, mobil 739 013 662 Tel. MŠ: 739 404 572 Tel. ŠD: 772 729 914 Kuchyně: 772 729 915