Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Hrabenov

Logo EU a Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Projekt multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov je spolufinancován Evropskou unií
Projekt šablony pro ZŠ a MŠ Hravenov je spolufinancován Evropskou unií
  V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.
Informace o probíhajících projektech Realizujeme projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000732. Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.  V období 03 - 06 / 2022 jsme realizovali doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf .  
Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.
Dokumenty ze sekce Úřední deska naleznete v menu po levé straně.
Tel. ZŠ: 583 236 079, mobil 739 013 662 Tel. MŠ: 739 404 572 Tel. ŠD: 772 729 914 Kuchyně: 772 729 915