Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Hrabenov

 

Základní škola poskytuje vzdělání žákům 1. - 5. ročníku. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola pro děti". Škola disponuje školní družinou a vlastní školní jídelnou.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem z pravidla ve věku 3 - 6 let. Ve vzdělávání využíváme prvky programu Začít spolu (Step by step). Děti si tak mohou samy zvolit, jakým aktivitám se chtějí během dne věnovat.

Logo EU a Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Projekt multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov je spolufinancován Evropskou unií
  V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.
  Jsme školou rodinného typu. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsme schopni věnovat se individuálně i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, mimořádně nadané).
Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.
Vážení rodiče, z důvodu navýšení nákladů na školní stravování jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen svačin pro děti ZŠ a obědů pro cizí strávníky. Ke změně ceny dochází od 1.12.2021 Svačina ZŠ                    19,- Oběd cizí strávník        66,-
Komunitní škola Hrabenov, z.s. nabízí volnočasové aktivity obyvatelům Hrabenova i okolí.
Tel. ZŠ: 583 236 079, mobil 739 013 662 Tel. MŠ: 739 404 572 Tel. ŠD: 772 729 914 Kuchyně: 772 729 915