Informace Covid - 19

Aktuality

28. 6. 2023 - 09:46

Prázdninový provoz v MŠ

26. 6. 2023 - 11:18

OP JAK

24. 5. 2023 - 12:18

Akce MŠ od 29.5. do 2.6.2023

24. 4. 2023 - 10:41

VÝLET DO PRADĚDOVA MUZEA MŠ

17. 4. 2023 - 15:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Další aktuality

INFORMACE  COVID -19

  • Před vstupem do šatny je k dispozici dezinfekční prostředek pro rodiče. (Tento dezinfekční prostředek není určen pro děti !!!)

 

  • Děti (další osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ.

 

  • Po vstupu do třídy se bude dětem měřit teplota.

 

  • Děti musí mít v šatně (v pytlíku) čistou roušku. Roušku dítě použije v případě jakéhokoliv příznaku a bude izolováno od ostatních dětí. Rodiče budou kontaktováni a dítě si vyzvednou v nejkratším možném čase.

Rodič telefonicky kontaktuje praktického lékaře (pediatra), který rozhodne o dalším postupu.

 

  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

  • Informace o vývoji coronavirové situace budou k dispozici na nástěnce v šatně nebo webových stránkách. Budou postupně doplňovány a obnovovány dle současné situace.