Cena stravného

Vážení rodiče,     
v rámci udržení kvality školního stravování a v reakci na extrémní růst spotřebitelských cen potravin jsme nuceni od 1.1.2023 zvýšit cenu stravného. 
Na základě propočtu nákladů na nákup potravin a v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se ceny stravného od 1. 1. 2023 stanovují takto:
     
MŠ 3-6 let     
přesnídávka   11,-
oběd   23,-
svačina   11,-
MŠ 7 let    
přesnídávka   11,-
oběd   32,-
svačina   11,-
ZŠ 7-10 let    
oběd   32,-
ZŠ 11-14 let    
oběd   36,-
     
Svačina ZŠ   21,-
Oběd cizí strávník   75,-
     
Prosím o navýšení limitu inkasa:        jen oběd oběd + svačiny
MŠ 3-6 let    1100,-
MŠ 7 let                                                1300,-
ZŠ 7-10 let                                             750,- 1300,-
ZŠ 11-14 let                                           850,- 1400,-

 

Při platbě stravného převodem uvádějte VŽDY variabilní symbol strávníka a SPECIFICKÝ SYMBOL 1.