Denní režim ŠD

Denní režim není pevně daný. Může se měnit v závislosti na aktuální situaci a naplánovaném programu.

6:30 - 7:30 hod - volné činnosti:

 • volné činnosti dětí, ranní relaxace

12:00 - 12:45 hod. - odpočinkové činnosti:

 • odpolední četba dětem, čtení na pokračování, společná četba z dětských knih, časopisů, encyklopedií, vyprávění, tematické rozhovory, poslech hudby, audiopohádek, krátká relaxace, odpočinek na koberci, sledování pohádek, dětských příběhů, naučných filmů aj. na DVD

 

12:45 - 14:45 hod. - zájmové a rekreační činnosti:

 • činnosti dle aktuálního zájmu dětí
 • sportovní činnosti (v tělocvičně, na školní zahradě, hřišti, v lese, na louce)
 • výtvarné činnosti
 • hudebně-pohybové činnosti
 • rukodělné činnosti

 

14:15 - 15:00 hod. - jiné činnosti:

 • volné hry dětí
 • pobyt na školní zahradě (volné hry na pískovišti, průlezkách, skluzavce, v zahradním domečku aj.)
 • míčové hry, kolektivní hry, sportovní aktivity na školní zahradě / hřišti / tělocvičně
 • volné proběhnutí dětí na školní zahradě / hřišti / louce
 • společné venkovní hry s MŠ

 

15:00 - 16:00 hod. - příprava na vyučování:

 • besedy na různá témata, vyprávění, luštění křížovek, sudoku, osmisměrek, trénink paměti, pozornosti, vypracovávání domácích úkolů, opakování a procvičování probírané učební látky formou didaktických her, soutěže, tajenky, kvízy (např. vlastivědné, přírodovědné), hlavolamy, osmisměry, doplňovačky, hry s písmeny, hlasitá četba dětí, obrázkové čtení, četba dětí z dětských knih, časopisů, encyklopedií,...