Náš tým

Vedení školy

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka

Kancelář školy

Kateřina McCulloch

administrativní a spisová pracovnice

 

Základní škola

Mgr. Petra Janíčková

tř. učitelka pro 1. ročník

Mgr. Renata Krystková

tř. učitelka pro 2. ročník a 3. ročník

Mgr. Jitka Taklová

tř. učitelka pro 4. - 5. ročník

Tereza Gronychová

asistentka pedagoga

Kateřina Janků

asistentka pedagoga

Milena Fojtíková

asistentka pedagoga

Anna Raditschová

školní asistent

Jana Mazáková

školnice ZŠ

 

Mateřská škola

Bc. Martina Víšková

vedoucí učitelka MŠ

Pavlína Hánová

učitelka MŠ

Helena Mertová

asistentka pedagoga

Anna Raditschová

školní asistent

Anna Klimešová

školnice MŠ, pracovnice provozu

 

Školní družina

Tereza Gronychová

vychovatelka

Kateřina Janků

vychovatelka

 

Školní jídelna

Kateřina McCulloch

vedoucí školní jídelny

Dana Unzeitigová

kuchařka