Režim dne

 

6,30 – 8,00

příchod dětí do školky spontánní hry dle volby a přání dětí

8,00 - 8,45

ranní hry

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

ranní cvičení

8,45 – 9,00     

hygiena, přesnídávka

9,00 - 9,30

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) společně ve skupinách i individuálně

jazykové chvilky

smyslové hry

9,30 – 11,30

příprava na pobyt venku

pobyt venku

11,30 – 12,30

převlékání, hygiena, oběd

12,30 – 14,30

příprava na odpočinek

odpočinek

náhradní nespací aktivity

14,30 – 15,10

oblékání, hygiena

tělovýchovná chvilka

svačina

15,10 – 16,00

odpolední zájmové činnosti

hry dle zájmu dětí

pokračování didakticky cílených činností