Školní jídelna

Vážení rodiče,

s ohledem na navyšování cen potravin jsme nuceni od 1. května 2022 navýšit ceny stravného.

Nové ceny jsou v souladu s novelou vyhlášky o školním stravování.

 

Cena stravného od 1.5.2022

 

MŠ 3 - 6 let                          přesnídávka             10,- Kč

                                              oběd                          20,- Kč

                                              svačina                      10,- Kč

                                   celodenní stravné            40,- Kč

MŠ 7 let                              přesnídávka              10,- Kč

                                             oběd                           28,- Kč

                                             svačina                       10,- Kč

                                   celodenní stravné            48,- Kč

ZŠ 7 - 10 let                          oběd                         28,- Kč

                                               svačina                     20,- Kč

ZŠ 11 - 14 let                       oběd                          32,- Kč

                                               svačina                     20,- Kč

Cizí strávník                          oběd                         70,- Kč

 

Prosím o navýšení limitu inkasa od 01.05.2022

MŠ 3-6 let                      950,- Kč

MŠ 7 let                       1150,- Kč

ZŠ 7-10 let                   1150,- Kč (oběd + svačina)

                                       650,- Kč (jen oběd)

ZŠ 10-14 let                 1250,- Kč (oběd + svačina)

                                       750,- Kč (jen oběd)

K platbě převodem vždy používejte VS dítěte + SS pro platbu stravného 01

 

 Školní jídelna je součástí MŠ Hrabenov. Vaříme nejen pro děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Hrabenov, ale také pro cizí strávníky.

Provoz školní jídelny zajišťuje kuchařka, vedoucí školní jídelny a pracovnice provozu.

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Prioritou jsou pro nás kvalitní suroviny, proto pečlivě vybíráme naše dodavatele.

Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování ve smyslu přípravy dietních pokrmů (bezlepková dieta, dieta pro diabetiky apod.). Po předložení doporučení lékaře však umožňujeme strávníkům konzumaci vlastní dietní stravy, kterou si přinesou z domu.

ODHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

Stravu je možné odhlásit den předem do 11:00 hod na tel. čísle 772 729 915.

V případě nemoci má dítě nárok na stravné za dotovanou cenu (kterou běžně platíte) + odp. svačina balená pouze 1. den nemoci. Další dny se stravné musí odhlásit nebo můžete odebírat obědy za nedotovanou cenu.

PO NEMOCI je třeba přihlásit stravné 1 den před nástupem dítěte do MŠ do 11:00 hod!

Prosím, odebírejte stravné jen v čistých jídlonosičích. Děkuji.