Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání ve školní družině je stanovena na 50,- Kč / měsíc / žáka.

Školné je vybíráno ve dvou splátkách:

  • za období září až prosinec 200,- Kč / žáka; splatnost do 30. září daného školního roku
  • za období leden až červen 300,- Kč / žáka; splatnost do 30. ledna daného školního roku

Školné lze hradit hotově i převodem na účet školy.

Číslo účtu školy pro bezhotovostní platby: 86-7472750207/0100

  • variabilní symbol (VS): je automaticky přiřazen dítěti, které nastoupí do MŠ Hrabenov, tento variabilní symbol si dítě nese s sebou po celou dobu docházky, včetně období kdy navštěvuje školu (při přechodu na ZŠ se variabilní symbol nemění)
  • specifický symbol (SS): rozlišuje typ platby (na co jsou peníze určeny), proto je nutné striktní dodržování specifických symbolů; specifický symbol pro platbu poplatku za školní družinu je: SS 03