Zápis do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zápis do MŠ na školní rok 2022/2023.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 10. 5. 2022 proběhne v souladu s právními předpisy.

Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace k zápisu a kritéria pro přijetí jsou zveřejněny na stránkách školy. Veškeré formuláře jsou ke stažení na školních webových stránkách (https://zshrabenov.cz) v záložce Mateřská škola.

Pro další informace můžete volat na tel. 739 404 572.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zápis MŠ

Dokumenty k zápisu do předškolního vzdělávání